• Welcome to Mrs.Namthip’s class posted by ครูน้ำทิพย์ จุลประยูร

  • คลังเก็บ

  • Blog Stats

    • 65,257 hits
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 20 other followers

  • Advertisements

week 2 / 2556

โรงเรียนเปิดทอม  16 พ.ค.56

ภาคเรียนนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการไว้ผม ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มเรียนเข้มกันตั้งแต่วันแรกในคาบที่สอง จดตารางเรียนกันเรียบร้อย

นักเรียนม.ต้น ได้เลือกเรียนวิชาเลือกกันแล้ว

เปิดเรียน 2 วันพอให้นักเรียนปรับตัวได้ แล้วเราก็เข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ของปีการศึกษา 2556 ไปพร้อมๆ กัน

week copy

สัปดาห์นี้ เปิดมาวันจันทร์ จะมีการเลือกชุมนุม ขอให้นักเรียนได้อยู่ชุมนุมที่ถูกใจนะ

ตั้งใจเรียน ขยันทำงานที่ครูสั่งให้ทำ

Hope you all pass this week with happy mind!

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: