• Welcome to Mrs.Namthip’s class posted by ครูน้ำทิพย์ จุลประยูร

  • คลังเก็บ

  • Blog Stats

    • 65,257 hits
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 20 other followers

  • Advertisements

ไหว้ครู 16 มิถุนายน 2554

เป็นวันที่ครูบัวแก้วทุกคนมีความสุขมาก เมื่อได้เห็นการแสดงออกซึ่งความรัก ความเคารพของ        นักเรียนที่มีต่อครู เป็นประเพณีเก่าที่คนไทยควรอนุรักษ์ไว้ และปีนี้เป็นปีแรกที่ท่านผู้อำนวยการ      ผอ.สุรชัย ได้เปลี่ยนรูปแบบการไหว้ครูใหม่ เป็นการให้นักเรียนได้ไหว้ครูที่สอนและที่ปรึกษาโดยตรง ขอบคุณที่ท่านเห็นความสำคัญของงานครูค่ะ ขอบใจนักเรียนทุกคนที่มอบมาลัยและดอกไม้แก่ครูในวันนั้น หอบกลับไปเก็บไว้ในตู้เย็นได้ตั้งหลายวัน ชื่นใจจริง…

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: