• Welcome to Mrs.Namthip’s class posted by ครูน้ำทิพย์ จุลประยูร

  • คลังเก็บ

  • Blog Stats

    • 62,505 hits
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 20 other followers

Tsunami in Japan

ภาพความทรงจำที่น่ากลัว ตอน Tsunami ไหลข้ามกำแพงป้องกันของเมือง เรือลำใหญ่ถูกบดเหมือนของเล่น เจ้าของบ้านยืนดูแขกที่บุกรุกเข้ามา

ภาพมุมสูง แสดงการรุกรานอย่างน่ากลัวของ Tsunami แขกที่เจ้าของบ้านไม่ต้อนรับ

สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น  ตามดูสภาพบ้านเรือนที่ถูกทำลายและร้างผู้คนหลัง Tsunami ถล่ม

ก่อนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะระเบิด ญี่ปุ่นยังมีอารมณ์ขัน แพร่ภาพแอนีเมชั่นอธิบายกรณีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ให้คนในชาติเข้าใจแบบง่ายๆ เปรียบเหมือนอึและตด และยังมีความหวังเต็มเปี่ยมว่า การใช้น้ำทะเลฉีดใส่จะช่วยแก้ไขเหตุการณ์ได้

ดั่งนรกชังหรือสวรรค์แกล้ง เตาปฏิกรณ์ก็ระเบิดจนได้

คงทำอะไรไม่ได้ นอกจากบริจาคเงินช่วยเหลือกับแหล่งที่ไว้ใจได้ ทำบุญไปแล้วก็อย่าคิดอะไรมาก ช่วยได้เท่านี้ ดีกว่าบ่นว่าสงสาร ๆ แต่ไม่ทำอะไรเลย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: