• Welcome to Mrs.Namthip’s class posted by ครูน้ำทิพย์ จุลประยูร

  • คลังเก็บ

  • Blog Stats

    • 65,257 hits
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 20 other followers

  • Advertisements

Tsunami in Japan

ภาพความทรงจำที่น่ากลัว ตอน Tsunami ไหลข้ามกำแพงป้องกันของเมือง เรือลำใหญ่ถูกบดเหมือนของเล่น เจ้าของบ้านยืนดูแขกที่บุกรุกเข้ามา

ภาพมุมสูง แสดงการรุกรานอย่างน่ากลัวของ Tsunami แขกที่เจ้าของบ้านไม่ต้อนรับ

สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น  ตามดูสภาพบ้านเรือนที่ถูกทำลายและร้างผู้คนหลัง Tsunami ถล่ม

ก่อนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะระเบิด ญี่ปุ่นยังมีอารมณ์ขัน แพร่ภาพแอนีเมชั่นอธิบายกรณีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ให้คนในชาติเข้าใจแบบง่ายๆ เปรียบเหมือนอึและตด และยังมีความหวังเต็มเปี่ยมว่า การใช้น้ำทะเลฉีดใส่จะช่วยแก้ไขเหตุการณ์ได้

ดั่งนรกชังหรือสวรรค์แกล้ง เตาปฏิกรณ์ก็ระเบิดจนได้

คงทำอะไรไม่ได้ นอกจากบริจาคเงินช่วยเหลือกับแหล่งที่ไว้ใจได้ ทำบุญไปแล้วก็อย่าคิดอะไรมาก ช่วยได้เท่านี้ ดีกว่าบ่นว่าสงสาร ๆ แต่ไม่ทำอะไรเลย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: